Komisje

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Krzysztof Grzyb
Członek – Zdzisław Jacek Oleszek
Członek – Zbigniew Połuch

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gminy
Przewodniczący – Irena Maria Kościk
Z-ca Przewodniczącego – Tomasz Wujda
Członek – Marian Bury
Członek – Łukasz Kożuszek
Członek – Lech Bolesław Syty

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Przewodniczący – Józef Gutyj
Z-ca Przewodniczącego – Jolanta Ważna
Członek – Antoni Krzysztof Bednarz
Członek – Grzegorz Koman
Członek – Artur Marek Matysiak