Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu biłgorajskiego w 2018 roku. Na terenie powiatu biłgorajskiego w 2018 roku prowadzone będą 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

– 2 punkty (Miasto Biłgoraj) prowadzone przez organizacje pozarządowe od poniedziałku do piątku:

  • Punkt Nr I od godz. 7.30 – 11.30 – „Bezpieczny Powiat Biłgorajski” z siedzibą w Biłgoraju, przy ul. Dąbrowskiego 12, 23-400 Biłgoraj, nr KRS 0000113776.
  • Punkt Nr II od godz. 11.30 – 15.30 – „Związek Młodzieży Wiejskiej” z siedzibą w Warszawie, przy Chmielnej 6/6, nr KRS 0000179144.

– 1 punkt (Gminy: Aleksandrów, Biszcza, Frampol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Turobin) prowadzony przez adwokatów;

– 1 punkt (Gminy: Biłgoraj, Goraj, Józefów, Księżpol, Tarnogród, Tereszpol, Turobin) prowadzony przez radców prawnych.

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymać mogą: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z – pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, kobiety w ciąży.

Punkty otwarte są w dni robocze:

Gmina Obsza – w piątki w godz. 7:30-11:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obszy. W styczniu w dniach 12, 19, 26, luty 9, 16, 23; marzec 9, 16, 23; kwiecień 13, 20, 27; maj 11, 18, 25; czerwiec 8, 15, 22; lipiec 13, 20, 27; sierpień 3, 10, 24; wrzesień 7, 14, 21, 28; październik 12, 19, 26; listopad 2, 9, 16, 23; grudzień 7, 14, 21.