Urząd Gminy w Obszy

Gmina Obsza - odwiedź jej ObszaR
2016-05-24
 
2016-05-02
 Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Olchowcu zaprasza na uroczystość Dnia Strażka, która odbędzie się 3 maja 2015r.2016-04-29
Urząd Gminy w Obszy zawiadamia mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu kolektorów słonecznych, oraz na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, że w dniach od 04.05.2016 r. do 06.05.2016 r. w godzinach od 8.00 do 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy będą podpisywane umowy użyczenia z właścicielami budynków mieszkalnych W celu podpisania umowy należy przygotować następujące dokumenty:
  1. Dowód osobisty
  2. Akt notarialny
  3. Nr działki na której usytuowany jest budynek mieszkalny

2016-04-15

Upamiętnienie przez strażaków OSP OBSZA - 1050 rocznicy Chrztu Polski. Z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie w dniu 14 kwietnia 2016 roku o godz.20.15 strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Obszy na dawnym placu szkolnym w tejże miejscowości rozpalili ognisko na znak symbolu jedności narodowej oraz obecności Ducha świętego.

 
2016-04-13
 Informujemy, że z względu na bardzo małą ilość zgłoszeń Eliminacje Powiatowe do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nie odbędą się.
Zgłoszone zespoły wystąpią od razu w przesłuchaniach na szczeblu wojewódzkim, które odbędą się w Lublinie, 29 maja o godz. 10:00.
2016-03-31

 

Wójt Gminy Obsza zawiadamia, że od 18 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. odbędzie się dodatkowy nabór wniosków na bezpłatny demontaż pokryć dachowych z eternitu, odbiór zgromadzonego eternitu z działki i zdeponowaniem eternitu na składowisku w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu.

 

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Obsza, pokój Nr 6 w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r. celem złożenia wniosku
o dofinansowanie.

 

Do wypełnienia wniosku niezbędne będą:

 

1.     Dowód osobisty właściciela.

 

2.     Numer ewidencyjny działki występowania azbestu.

3.     Rodzaj i ilość eternitu (m2).

2016-03-24

2016-03-24

Marka "Lubelskie" to projekt realizowany od 2007 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Jego celem jest promocja najlepszych przedsiębiorstw Lubelszczyzny oraz wytwarzanych przez nich produktów i usług. Laureaci kolejnych edycji otrzymują prawo do posługiwania się unikalnym znakiem towarowym – "Lubelskie", będącym symbolem jakości, innowacyjności i troski o środowisko.
Wiecej informacji ...
Do pobrania ...
2016-03-16

Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Obszy gościć będzie solistów i zespoły ludowe podczas powiatowych eliminacji do 50. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. 

2016-03-14
 Wczoraj odbył się zapowiadany wcześniej koncert z okazji dnia kobiet. Poniżej można obejrzeć zdjęcia z tego wydarzenia.
2016-03-10
 
2016-02-26
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Obsza w 2016r dostępne tutaj...
2016-02-26

 

W dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane w dniu 3 lutego 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Na mocy Rozporządzenia wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta na formularzu opracowanym przez Agencję Rynku Rolnego wyłącznie w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r.

Z uwagi na fakt, iż powyższy termin ma charakter materialny, Agencja może rozpatrywać jedynie wnioski, które zostaną złożone w tym terminie. W przypadku nadania wniosku za pomocą operatora pocztowego, decydować będzie data stempla pocztowego.

Wszystkie wnioski, które zostaną złożone bezpośrednio w ARR lub nadane w placówce operatora pocztowego przed dniem 18 lutego 2016 r. oraz po dniu 18 marca 2016 r. będą rozpatrywane negatywnie, dlatego zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na termin składania wniosku.

Więcej informacji tutaj....

 
2016-02-12

Zawiadamia się mieszkańców o planowanym złożeniu wniosku  
o dofinasowanie na Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Obsza” ze środków Unii Europejskiej. Informuję zainteresowanych zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych, że w dniach od 16.02.2016 r. do 19.02.2016 r. w godzinach od 8.00 do 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy będą przyjmowane ankiety od właścicieli nieruchomości.
Ankieta do pobrania tutaj...

  • W celu uzupełnienia ankiet należy przygotować następujące dokumenty:
1.     Dowód osobisty
2.     Akt notarialny
3.     Rachunki za energie elektryczną za 2015 rok

2016-02-03

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Link do ogłoszenia
tutaj ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Obsza w 2016 r.
Link do ogłoszenia
tutaj ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 r.
Link do ogłoszenia
tutaj ..
2016-01-29

Wójt Gminy Obsza informuje, że Poseł Sławomir Zawisłak w odpowiedzi na wniosek plantatorów tytoniu dot. braku zapłaty za dostarczonu susz tytoniowy firmie LUXOR wystosował pismo interwencyjne do Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja Seremeta

Odpowiedź na ww. pismo do pobrania
tutaj ..
2016-01-20

Wójt Gminy Obsza działając na podstawie uchwały Rady Gminy Obsza
Nr. VI/35/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku i uchwały Rady Gminy Obsza Nr. VII/40/15 z dnia 29 września 2015 roku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Zamch, gmina Obsza o numerach 318, 187, 2925/2 stanowiących własność Gminy Obsza.


2016-01-19
 W ubiegłą niedzielę odbył się Koncert Kolęd. W tym roku miał on miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury, a nie jak bywało w minionych latach w kościele. Podczas koncertu zaprezentowały się Zespoły Śpiewacze z terenu naszej gminy, Orkiestra Dęta oraz zespół Pełny Skład do 24:00 & Przyjaciele. 
2016-01-18

 

 
  Wójt Gminy Obsza informuje producentów rolnych, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie
od 1 lutego do dnia 29 lutego 2016 r.
  

/faktury za okres od 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2016 r./

Wzór wniosku udostępniony jest w zakładce dla mieszkańców-pliki do pobrania.

 

 
2016-01-14

Zawiadomienie

Wójt Gminy Obsza zawiadamia, że od 18.01.2016 r. do dnia 29.01.2016 r. odbędzie się nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie się w 2016 r.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Obsza, pokój Nr 6 w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji . . .
2016-01-11
 W niedzielę, 10 stycznia w Gminnym Ośrodku kultury w Obszy po raz piaty odbył się Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej. Jak co roku w przeglądzie zaprezentowały się dzieci i młodzież ze szkół Gminy Obsza wystawiając Jasełka oraz śpiewając polskie i zagraniczne kolędy i pastorałki. 


2015-12-28