Urząd Gminy w Obszy

Gmina Obsza - odwiedź jej ObszaR
2016-02-03

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Link do ogłoszenia
tutaj ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Obsza w 2016 r.
Link do ogłoszenia
tutaj ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 r.
Link do ogłoszenia
tutaj ..
2016-01-29

Wójt Gminy Obsza informuje, że Poseł Sławomir Zawisłak w odpowiedzi na wniosek plantatorów tytoniu dot. braku zapłaty za dostarczonu susz tytoniowy firmie LUXOR wystosował pismo interwencyjne do Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja Seremeta

Odpowiedź na ww. pismo do pobrania
tutaj ..
2016-01-19
 W ubiegłą niedzielę odbył się Koncert Kolęd. W tym roku miał on miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury, a nie jak bywało w minionych latach w kościele. Podczas koncertu zaprezentowały się Zespoły Śpiewacze z terenu naszej gminy, Orkiestra Dęta oraz zespół Pełny Skład do 24:00 & Przyjaciele. 
2016-01-18

 

 
  Wójt Gminy Obsza informuje producentów rolnych, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie
od 1 lutego do dnia 29 lutego 2016 r.
  

/faktury za okres od 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2016 r./

Wzór wniosku udostępniony jest w zakładce dla mieszkańców-pliki do pobrania.

 

 
2016-01-14

Zawiadomienie

Wójt Gminy Obsza zawiadamia, że od 18.01.2016 r. do dnia 29.01.2016 r. odbędzie się nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie się w 2016 r.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Obsza, pokój Nr 6 w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji . . .
2016-01-11
 W niedzielę, 10 stycznia w Gminnym Ośrodku kultury w Obszy po raz piaty odbył się Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej. Jak co roku w przeglądzie zaprezentowały się dzieci i młodzież ze szkół Gminy Obsza wystawiając Jasełka oraz śpiewając polskie i zagraniczne kolędy i pastorałki. 


2015-12-28