Rada Gminy

RADNI:
Tomasz Wujda – Przewodniczący
Andrzej Sarzyński – Wiceprzewodniczący
Dariusz Bielak
Łukasz Danaj
Zbigniew Bździuch
Radosław Jacek Piścio
Robert Rożek
Danuta Markowicz
Artur Marek Matysiak
Zdzisław Jacek Oleszek
Tomasz Pawłowski
Zbigniew Połuch
Stanisław Sieniawski
Lech Bolesław Syty
Jerzy Wójcik