Rada Gminy

RADNI:
Tomasz Wujda – Przewodniczący
Andrzej Sarzyński – Wiceprzewodniczący
Dariusz Bielak
Marian Bury
Zbigniew Bździuch
Ryszard Grzyb
Irena Maria Kościk
Danuta Markowicz
Artur Marek Matysiak
Zdzisław Jacek Oleszek
Tomasz Pawłowski
Zbigniew Połuch
Stanisław Sieniawski
Lech Bolesław Syty
Jerzy Wójcik

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gminy
Przewodniczący – Lech Bolesław Syty
Członek – Marian Bury
Członek – Zdzisław Jacek Oleszek
Członek – Stanisław Sieniawski

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Przewodniczący – Irena Maria Kościk
Członek – Artur Marek Matysiak
Członek – Tomasz Pawłowski

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Zbigniew Połuch
Członek – Zbigniew Bździuch
Członek – Danuta Markowicz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący – Jerzy Wójcik
Członek – Dariusz Bielak
Członek – Ryszard Grzyb