Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO
OBYWATELSKIE W 2019 ROKU W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

W Powiecie Biłgorajskim znajdują się trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkty usytuowane są na terenie miasta Biłgoraj.

Dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej mają siedzibę w skrzydle budynku KRUS przy ul. Włosiankarskiej 5 C, w pokoju nr 48 mieszczącym się na parterze.

Godziny otwarcia punktów:

Punkt nr I od godz. 9.00 – 13.00 porad udzielają radcowie prawni.

Punkt nr II od godz. 13.00 do godz. 17.00 — porad udzielają adwokaci.

W/w porady udzielane są codziennie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia. Telefon przy ul. Włosiankarskiej 5 C – to numer 84 66150 21.

Kolejne dwa punkty mają siedzibę przy ul, Sikorskiego 3 w Biłgoraju (Zarząd Dróg Powiatowych) obok budynku Starostwa Powiatowego.

Punkt nr III od godz. 7.30 do 11.30 udzielane są porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie porad udzielają radcowie prawni.

Punkcie nr IV od godz. 11.30 do-godz, 15.30 udzielane są porady z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, gdzie porad udzielają radcowie prawni.

W/w porady udzielane są codziennie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia. Nr telefonu przy ul. Sikorskiego 3 – 668 150 589.

Ponadto można zarejestrować się celem uzyskania porady na centralny numer telefonu w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju 84 688 20-07 oraz na email nieodplatna@biigorajski.pl

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub Internet.

Szersze informacje zostaną przekazane w najbliższym terminie poprzez kampanię informacyjną.