Bank Spółdzielczy

O Banku / Historia Spółdzielczości Bankowej w Obszy

Historia spółdzielczości bankowej w Obszy sięga roku 1952, kiedy to, 24 sierpnia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, na którym podjęto uchwałę o powołaniu Gminnej Kasy Spółdzielczej w Obszy. GKS rozpoczęła działalność 1 września 1952 – na bazie dotychczasowego Punktu Kasowego GKS Łukowa.

W latach 1952 -1956 Kasa mieściła się w części wydzierżawionego budynku drewnianego o pow. 20m². W 1956 r. przeniesiono do nowo wybudowanego budynku Gminnej Rady Narodowej zajmując dwa pomieszczenia o łącznej pow. 40m².

W 1976 r., na skutek reformy administracyjnej kraju, połączone zostały w jedną gminę dotychczasowe samodzielne gminy Obsza i Łukowa. W związku z odgórnym zarządzeniem, że na terenie jednej gminy może działać tylko jeden samodzielny BS, połączono BS w Obszy z BS w Łukowej. Nowa placówka figurowała jako Bank Spółdzielczy w Łukowej z siedzibą w Obszy. Stan taki trwał do 11 lipca 1983 r., kiedy powołano samodzielny Bank Spółdzielczy w Obszy.

W 1989 r., po zmianie systemu polityczno-gospodarczego i odejściu od centralnego modelu zarządzania, BGŻ przestał być dla Banków Spółdzielczych obowiązkową centralą zrzeszającą. Bank Spółdzielczy w Obszy usamodzielnił się i zaczął dynamicznie się rozwijać. Zatrudnienie wzrosło do 15 osób.

Od 1993 r. placówka jest w pełni skomputeryzowana, mieści się we własnej siedzibie wybudowanej w latach 1972-74. Nadmienić należy, że budowa własnego budynku była możliwa przy wydatnej pomocy miejscowych rolników – członków BS w formie czynu społecznego, co stanowiło 50% wartości budynku w stanie surowym.

W swojej historii Bank może wydzielić 5 okresów: kiedy był pod rządami NBP, Banku Rolnego, Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych, Banku Gospodarki Żywnościowej oraz okres ostatni obejmujący lata 1993-2001, kiedy to BS w Obszy zrzeszony był w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. we Wrocławiu. Od 15 marca 2002 r. BS w Obszy jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie.  

Kontakt:
Bank Spółdzielczy w Obszy
Obsza 34 A, 23-413 Obsza
tel.(084)689 10 06, fax(084)689 10 06 wew.31,
tel.kom. +48 515194834
e-mail: bsobsza@post.pl

Godziny pracy Banku:
Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30
Godziny otwartej kasy w Banku:
Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 14.00

Prezes Zarządu Banku – Katarzyna Książek
084 6891006 wew. 41 lub 084 6891055

Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy – Andrzej Jeleń
084 6891006 wew. 46

Specjalista – Ewa Piróg
084 6891023

Księgowość – Katarzyna Mulawa, Krystyna Rataj
084 6891006

Kredyty – Tomasz Pawłowski, Alina Padjasek
084 6891006 wew. 34 i 32

Oszczędności, Depozyty – Maria Sadoń
084 6891006 wew. 33

Rachunki – Wiesława Pietryszyn
084 6891006 wew. 35

Kasjer – Marianna Luchowska
084 6891006 wew.36

Informatyk – Jarosław Kaczorowski
084 6891006 wew.38

Strona internetowa Banku Spółdzielczego