Kontakt

DANE TELEADRESOWE

Gmina Obsza
Obsza 36
23-413 Obsza
NIP 918-19-88-929
REGON 950369132

Urząd Gminy Obsza
Obsza 36
23-413 Obsza
NIP 918-10-44-163
REGON 000999736

sekretariat@obsza.pl
tel.: (0-84) 689-10-02,
(0-84) 689-10-17
(0-84) 689-10-45,
fax: (0-84) 627-34-09

EPUAP: /1845tbnkcz/skrytka

Numery wewnętrzne do poszczególnych biur:

SEKRETARIAT: 31
WÓJT: 33
SEKRETARZ: 34
SKARBNIK: 35
UG KSIĘGOWOŚĆ : 36
PODATKI: 37
OBSŁUGA RADY: 38
DORADCA ROLNY I PZU: 39
ZBOWID: 40
ZGK: 41
ZGK KSIĘGOWOŚĆ: 48
GOPS ŚWIADCZENIA: 42
GOPS POMOC SPOŁECZNA: 43
GOPS KIEROWNIK: 51
GOPS KSIĘGOWOŚĆ: 52
BUDOWNICTWO I ROLNICTWO: 44
USC: 45
GOK OŚWIATA: 46
GOK FAX: 49
GOK KULTURA: 50
INFORMATYKA I STYPENDIA: 47