Przydatne linki

Nabory na wolne stanowiska
https://ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=105

Pożytek Publiczny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Obsza w 2019 roku.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Obsza w 2019 roku.

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH REGIONALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA W JANOWIE LUBELSKIM
Aktualności

Komunikaty ARiMR
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)
Dotacje w wysokości do 23 tys. zł na założenie firmy
http://www.fil.lublin.pl/menu-aktualnosci

“Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy”
http://aktywnizatrudnieni.projektyefs.pl/

“Szanuj życie”
http://www.samorzadtv.pl/szanuj-zycie

Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina
http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/

“Czystsze Powietrze”
http://powietrze.gios.gov.pl>
http://www.plasticseurope.pl/

„Lokalny Animator Sportu”.
http://lokalnyanimatorsportu.pl/

“Bezpieczni bez azbestu”
https://www.youtube.com/watch?v=6bnBhKdTosk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1ygpEm-ldOk

“Bezpieczni bez azbestu”
https://www.youtube.com/watch?v=6bnBhKdTosk&feature=youtu.be

“Poradnik o prawach i ułatwieniach w korzystaniu w praw wyborczych “
http://www.fundacja-terebint.c0.pl/proj004.php