Rada Gminy

Przewodniczący Rady
Stanisław Sieniawski
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
Zdzisław Grzyb

Radni
Antoni Bednarz
Marian Bury
Krzysztof Grzyb
Józef Gutyj
Grzegorz Koman
Irena Maria Kościk
Łukasz Kożuszek
Artur Matysiak
Zdzisław Oleszek
Zbigniew Połuch
Lech Syty
Jolanta Ważna
Tomasz Wujda